Autorem wymienionych publikacji jest prof. dr hab. Andrzej Bień, prezes zarządu Aband Consultants Ltd.

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. Konkurowanie podatkiem dochodowym, „MForum”, nr 12, wrzesień 2005 r., Wydawnictwo Ministerstwa Finansów
 2. Rosnący ciężar obsługi długu Skarbu Państwa w „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 56, SGH 2005 r.
 3. Korea Południowa w pogoni za krajami wysoko uprzemysłowionymi, (strategia i polityka rozwojowa), współautor: W. Bień, wydawnictwo Abank Ltd., Piaseczno k/Warszawy 1991 r.

2. Podręczniki i skrypty:

 1. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2006 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2006 r.
 2. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2005 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2005 r.
 3. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2004 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2004 r.
 4. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2003 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2003 r.
 5. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, (wydanie III – zaktualizowane i uzupełnione), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2002 r.
 6. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2002 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2002 r.
 7. Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2001 r., (Vademecum Podatnika), współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2001 r.
 8. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, (wydanie II – zaktualizowane i uzupełnione),współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 2000 r.
 9. „Unia Europejska wobec procesów integracyjnych, Wyzwania dla Polski”, Dom Wydawniczy Elipsapraca, Warszawa 2000 r., praca zbiorowa, rozdział: Teoretyczne podstawy tworzenia wspólnego obszaru walutowego na terytorium Unii Europejskiej, str. 67-75.
 10. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, (wydanie II – zaktualizowane i uzupełnione),współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 1999 r.
 11. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, (zasady i tablice procentowe), współautor: W. Bień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Finans-Servis Sp. z o. o., Warszawa 1991 r.
 12. Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, współautor: W. Bień, wydawnictwo Difin, Warszawa 1991 r.

3. Pozostałe publikacje:

 1. Leksykon finansowo-bankowy, praca zbiorowa, (26 haseł artykułowych i informacyjnych), PWE, Warszawa 1991 r.

4. Prace nie przeznaczone do druku – zastrzeżone:

 1. Opracowania i ekspertyzy wykonane na rzecz Biura Analiz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w latach 1980-2003), oraz dla poszczególnych posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej jako społeczny konsultant posła, do użytku Komisji Budżetu i Finansów a później (od 1999) Komisji Finansów Publicznych.

Share This: