Firma Aband Consultants Ltd. od początku swojego istnienia (rok założenia 1990) prowadziła projekty związane z procesami prywatyzacji, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw oraz niepublicznymi i publicznymi emisjami weksli, akcji i obligacji. Odegrała ważną rolę w tworzeniu polskiego rynku finansowego i kapitałowego. Doświadczenie kierownictwa spółki, jak i jej konsultantów, pozwala zaoferować szeroki wachlarz usług. Zaliczają się do nich projekty w zakresie:

Doradztwa gospodarczego:

 1. sporządzanie memorandów informacyjnych dotyczących emisji obligacji
 2. sporządzanie prospektów emisyjnych dotyczących emisji akcji
 3. prowadzenie prywatyzacji i reprywatyzacji przedsiębiorstw
 4. restrukturyzacja i re-engineering przedsiębiorstw
 5. prowadzenie transakcji, fuzji, wykupów, w tym krajowych i zagranicznych
 6. badanie standingu gospodaczego przedsiębiorstw – pre-due-dilligence i due-dilligence
 7. badanie standingu finansowego przedsiębiorstw
 8. zakładanie firm i spółek wraz ze sporządzaniem dokumentów do tego niezbędnych, w tym statutów, pism, wystąpień do KRS-u
 9. sporządzanie korespondencji handlowej oraz dokumentów okołokontraktowych
 10. sporządzanie zapytań ofertowych i ofert
 11. sporządzanie kontraktów gospodarczych, w tym także w zakresie handlu zagranicznego, i bezpośredni merytoryczny udział w ich negocjowaniu
 12. weryfikacja zapytań ofertowych, ofert, kontraktów i dokumentów kontraktowych
 13. sporządzanie biznes planów
 14. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości w firmach; organizacja i reorganizacja pionów rachunkowości i controllingu (rachunkowości zarządczej) itp.
 15. szacowanie wartości przedsiębiorstw
 16. przeprowadzanie analiz finansowych przedsiębiorstw

Finansowania

 1. poradnictwo finansowe
 2. organizacja i finansowanie projektów inwestycyjnych
 3. konsolidacja i refinansowanie zadłużenia przedsiębiorstw tańszymi i rozłożonymi w spłatach na dłuższe okresy czasu kredytami
 4. poradnictwo i obsługa w zakresie obrotu wekslowego i czekowego
 5. pozyskiwanie funduszy unijnych
 6. optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym

Zarządzania finansami

 1. poradnictwo i obsługa w zarządzaniu przepływami finansowymi, w tym cash management, foreign exchange risk optimalization, (zarządzanie gotówką, optymalizacja zarządzania ryzykiem kursowym)
 2. zarządzanie wierzytelnościami i zobowiązaniami
 3. szkolenia z zakresu finansów i zarządzania finansami

Pośrednictwa

 1. pośrednictwo finansowe, w tym kredytowe, pożyczkowe, leasingowe, faktoringowe
 2. usługi pośrednictwa handlowego, w tym w handlu zagranicznym
 3. pełnienie roli pełnomocniczej i przedstawicielskiej dla firm i przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych (w tym tzw. drop mail-box)
 4. prowadzenie negocjacji wraz ze sporządzaniem merytorycznej dokumentacji dotyczącej ugód i porozumień cywilno-gospodarczych

Informatyzacji:

 1. audyt kompatybilności oprogramowania
 2. audyt polityki informatycznej i procedur
 3. audyt bezpieczeństwa sieci
 4. modyfikacja i usprawnienie istniejących systemów informatycznych
 5. projektowanie procedur na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych
 6. tworzenie aplikacji wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
 7. projektowanie i budowa zintegrowanych systemów zarządzania danymi z infrastrukturą do komunikacji z klientem
 8. projektowanie i budowa relacyjnych baz danych
 9. projektowanie i budowa sieci
 10. przygotowanie profesjonalnych prezentacji

Share This: