Podstawę działalności firmy stanowią doświadczenia zawodowe profesora Andrzeja Bienia zebrane w trakcie pracy w centralach handlu zagranicznego, realizacji projektów doradczych dla Banku Światowego (w latach 1984-1989), doradztwa dla prezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1984-1988) oraz studiów ekonomicznych i uczestnictwa w wielu programach szkoleniowych i seminariach prowadzonych przez instytucje finansowe takie jak:

  • banki komercyjne (Chase Manhattan, Irving Trust, Banca Nazionale del Lavoro, Lloyd Bank, Midland Bank, PKO S. A. oddział w Nowym Jorku w USA, Bank Handlowy w Warszawie, London Branch i inne);
  • giełdy papierów wartościowych (Lyon, Frankfurt, Nowy Jork, Madryt, Paryż, Amsterdam, Lizbona, Zurych).

Firma od początku swojego istnienia prowadziła projekty związane z procesami prywatyzacyjnymi, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw oraz publicznymi emisjami akcji. Profesor Andrzej Bień aktywnie uczestniczył w powstawaniu polskiego rynku finansowego będąc:

  • członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie w latach 1991 – 1993 (odbył pełną kadencję i został skwitowany pozytywnie);
  • współzałożycielem, współwłaścicielem i Członkiem Rady Nadzorczej Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie w latach 1992 – 1994 (odbył pełną kadencję i został skwitowany pozytywnie);
  • współzałożycielem, współwłaścicielem (w latach 1993 – 1999), Przewodniczącym Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Instalexport S.A. (w latach 1993 – 1995), od roku 1995 do roku 1999 profesor pełnił funkcję prezesa zarządu tego domu maklerskiego.

Profesor Andrzej Bień w trakcie swojej kariery zawodowej pełnił także funkcje członka Rad Nadzorczych różnych przedsiębiorstw i firm ubezpieczeniowych. Obecnie również zasiada w Radach Nadzorczych.

Posiada:

  • licencję doradcy podatkowego (nr 09304);
  • licencję agenta ubezpieczeniowego (nr 22538/96).

Zespół doradczy firmy składa się z młodych, energicznych osób z doświadczeniami z banków, firm inwestycyjnych, doradczych oraz międzynarodowych korporacji produkcyjnych, z których część decyduje się kontynuować edukację na studiach doktoranckich. Obowiązuje zasada, że każda osoba ma wnosić wyjątkowe doświadczenia praktyczne i wiedzę w zakresie stosowania rozwiązań biznesowych przyjętych w dużych międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Share This: